Narkotika

Att utbilda en Narkotikasökhund tar 1 år. Hundförarutbildningen innehåller etik, juridik, preparatkunskap samt praktiktimmar i skolor och på olika behandlingshem.

Hundarna söker efter de vanligaste narkotikapreparaten som cannabis (hash, marijuana), metamfetamin, amfetamin, heroin och kokain. 
 

Utbildning:

Svenska Specialsökhundar AB 2018-2019

Webbinarier hos SWDI

Watson Detection Dogs AB:
  • Narkotikakännedom, Taktiskt sökstrategi, Avancerad doftlära, september -22
  • Sökutveckling, mental miljöträning , Februari -23
  • Sökstrategi hos Watson, oktober-23
  • Godkänd Tjänsbarhetsbedömning 13/10-23

                                     Granbarkborre


Vi söker skogsmarker att "övningsjobba" i.  Vi  finns  tillgängliga för företag, privata skogsägare och myndigheter.  Innan kvalitetsäkringen erbjuder vi er ett reducerat intro pris. 

 Vi kvalitetssäkras efter utbildningens slut. Kvalitetssäkringen består av både teoretiskt och ett praktiskt prov. Detta för att uppdragsgivare skall känna en trygghet i att veta vad vi gör. Vi testas i ett praktiskt prov på verkliga angrepp i produktionsskog som motsvarar ett verkligt sökuppdrag.

Utbildningsansvarige är Anette Johansson som i två forskningsprojekt i samarbete med SLU tagit fram och vidareutvecklat granbarkborrehunden. 

Utbildning: 
9- månader och totalt  160h yrkesutbildning hos Snifferdogs Sweden 2021-2022
 

      Madeleine Gustavsson 
       Tel: 0709-599555 
specialsokvarmland@hotmail.com