Specialsök Värmland AB

Specialsök Värmland AB utför kvalificerade söktjänster  med hund.  Hundarna söker efter specifika inlärda dofter så som Narkotikapreparat.

Vi utgår från Karlstad och åtar oss uppdrag i Värmland och i angränsande län. 
Specialsök Värmland AB är företagsmedlemmar  i Bosh - Branchorganisationen för sökhundar. 

Specialsök Värmland AB

  • genomgår årlig tjänstbarhetsbedömning  
  • har sekretessåtagande mot uppdragsgivare och upprättar alltid avtal innan påbörjat uppdrag
  • har transporttillstånd av jordbruksverket samt godkänt fordon av länstyrelsen
  • tillstånd att bedriva verksamhet av Länstyrelsen Värmland
  • har ansvarsförsäkring

Narkotika

Narkotika finns överallt där människor finns. Specialsök Värmland AB erbjuder förebyggande insatser med narkotikahundar. 

Vi arbetar preventivt och hjälper behandlingshem, skolor, företag och SiS  att skapa en trygg miljö för personal, elever och brukare. 

 Vi kan vara en av pusselbitarna i ert förebyggande arbete mot droger. Vid återkommande kontroller får man en långvarig preventiv effekt. 

Specialsök Värmland har ingen rapporteringsskyldighet till polis  men vi rekomenderar alltid uppdragsgivare att kontakta polis vid fynd.

Vi skräddarsyr en lösning utifrån era önskningar som passar er.