Specialsök Värmland AB

Specialsök Värmland AB utför kvalificerade söktjänster  med hund.  Hundarna söker efter specifika inlärda dofter så som Narkotikapreparat  och Granbarkborrar. 

Vi utgår från Karlstad och åtar oss uppdrag i Värmland och i angränsande län. 
Specialsök Värmland AB är företagsmedlemmar  i Bosh - Branchorganisationen för sökhundar. 

Specialsök Värmland AB

  • genomgår årlig tjänstbarhetsbedömning  
  • har sekretessåtagande mot uppdragsgivare och upprättar alltid avtal innan påbörjat uppdrag
  • har transporttillstånd av jordbruksverket samt godkänt fordon av länstyrelsen
  • har ansvarsförsäkring

Narkotika

Narkotika finns överallt där människor finns. Specialsök Värmland AB erbjuder förebyggande insatser med narkotikahundar. 

Vi arbetar preventivt och hjälper behandlingshem, skolor, företag och SiS  att skapa en trygg miljö för personal, elever och brukare. 

 Vi kan vara en av pusselbitarna i ert förebyggande arbete mot droger. Vid återkommande kontroller får man en långvarig preventiv effekt. 

Specialsök Värmland har ingen rapporteringsskyldighet till polis  men vi rekomenderar alltid uppdragsgivare att kontakta polis vid fynd.

Vi skräddarsyr en lösning utifrån era önskningar som passar er. 
 

               Granbarkborre

Innan kvalitetssäkringen är gjord gör vi sök till reducerat pris.

Granbarkborren är den insekt som gör störst skada i vår skog. Aktiva åtgärder är nödvändiga för att minska skadorna. Under 2021 dödade Granbarkborren närmare 8 miljoner kubikmeter skog, samma siffra år 2020. 

Hunden söker och lokaliserar olika feromonkomponenter som ingår i Granbarkborrens doftkumunikation vid ett angrepp på en gran.
Hunden kan hitta angripna träd från första timmen trädet angrips. Vilket ett mänskligt öga har svårare att upptäcka. Hunden söker av ca 5-10 hektar per timme (beroende på terräng, väderförhållanden).  Nya attacker av Granbarkborren sker oftast med 4-5 veckors intervall.