Vi arbetar i preventivt syfte i kombination med informationsarbete. I bolaget åtar vi oss rena söktjänster med hund, men även information om droger etc. 

Som privat aktör får vi inte åka på brottsmisstanke utan enbart i förebyggande syfte. Ett förebyggande syfte som riktar sig mot behandlingshem, skolor, företag och föreningar m.m. Droger finns överallt där människor finns. 

Användning av narkotikahundar i skolmiljö har blivit allt vanligare. Syftet är att förhindrra att droger förekommer på skolor. Söken kan ske under eller efter skoltid och alltid på skolledningens initiativ. 

I händelse av att narkotikahunden markerar för narkotika är fyndet behandlingshemmet/kundens/skolans ansvar och är de som avgör vad som skall göras med den markerade platsen/fyndet. 

Genom regelbundna genomsök på behandlingshem/skolor/fastigheter  minskas risken för droganvändning. 

Vi har tystnadsplikt och arbetar alltid med respekt för klienters situation. 

I filmen ser vi "Bobbi" i träning. Här finsöker hon efter liten doftbild i ett av hålteglens hål. Här tränas uthålighet och noggranhet. Viktigt att kunna söka länge i ett anvisat område. Bobbi visar med en sittmarkering vid funnen doft. 

Fritt sök av "Bobbi" utan styrning av mig. Liten gömd doftbild i ett av metallrören. En sittmarkering visar att hon funnit fyndet. 

Med hjälp av hålteglet tränas noggranheten upp. Liten gömd doft av narkotika i ett av hålen. "Bobbi" söker effektivt och är noggrann. Hon låter sig inte störas av "pipleksakens" ljud. Markerar fyndet genom att frysa fast med nosen. 

Vi ser här "Fina" i ett fritt sök utan styrning av mig. Söker av ett klassrum. Sittmarkerar vid fynd. 

Varierad träning är bäst. Sök i skor efter doft av narkotika. Sittmarkerar vid fynd.

Info@specialsokvarmland.se