Specialsök Värmland AB utför kvalificerade söktjänster efter narkotika med hund.  Hundarna söker efter de vanligaste narkotikapreparaten som cannabis (hasch, marijuana), metamfetamin, amfetamin, heroin, kokain. 

Vi utgår från karlstad och åtar oss uppdrag i första hand i Värmland och angränsande län.

Vi är utbildade genom AB Kreativ Säkerhet Svenska Specialsökhundar.
Att utbilda en sökhund tar 1 år. Hundförarutbildningen innehåller etik, juridik, preparatkunskap samt praktiktimmar i skolor och på olika behandlingshem. 

 info@specialsokvarmland.se