Granbarkborrar

Under vår pågående utbildning 2022 söker vi skogsmarker att "övningsjobba" i.  Vi kommer under sommaren 2022 finnas tillgängliga för företag, privata skogsägare och myndigheter. Under sommaren 2022 innan kvalitetsäkringen kommer vi erbjuda er ett reducerat intro pris 400 kr +moms/timme + milersättning. 

 Vi kvalitetssäkras inför utbildningens slut som består av både teoretiskt och ett praktiskt prov. Detta för att uppdragsgivare skall känna en trygghet i att veta vad vi gör. Vi testas i ett praktiskt prov på verkliga angrepp i produktionsskog som motsvarar ett verkligt sökuppdrag. Utbildningsansvarige är Anette Johansson som i två forskningsprojekt i samarbete med SLU tagit fram och vidareutvecklat granbarkborrehunden. 

Utbildning: 
9- månader och totalt  160h yrkesutbildning hos Snifferdogs Sweden 2021-2022 

                                     Narkotika

Att utbilda en Narkotikasökhund tar 1 år. Hundförarutbildningen innehåller etik, juridik, preparatkunskap samt praktiktimmar i skolor och på olika behandlingshem.

Hundarna söker efter de vanligaste narkotikapreparaten som Cannabis (hash, marijuana), metamfetamin, amfetamin, heroin och kokain. Utbildning:

  • 1 årig yrkesutbildning hos Svenska Specialsökhundar AB 2018-2019
  • Webbinarier hos SWDI
  • Narkotikakännedom, Taktiskt sökstrategi, Avancerad doftlära hos Watson Detectiv Dogs AB, september -22
  • Sökutveckling, mental miljöträning hos Watson Detective dogs AB, Februari -23 

      Madeleine Gustavsson 
       Tel: 0709-599555