Granbarkborrar

Under vår pågående utbildning 2022 söker vi skogsmarker att "övningsjobba" i.  Vi kommer under sommaren 2022 finnas tillgängliga för företag, privata skogsägare och myndigheter. Under sommaren 2022 innan kvalitetsäkringen kommer vi erbjuda er ett reducerat intro pris 400 kr +moms/timme + milersättning. 

 Vi kvalitetssäkras inför utbildningens slut som består av både teoretiskt och ett praktiskt prov. Detta för att uppdragsgivare skall känna en trygghet i att veta vad vi gör. Vi testas i ett praktiskt prov på verkliga angrepp i produktionsskog som motsvarar ett verkligt sökuppdrag. Utbildningsansvarige är Anette Johansson som i två forskningsprojekt i samarbete med SLU tagit fram och vidareutvecklat granbarkborrehunden.  

                                     Narkotika

Att utbilda en Narkotikasökhund tar 1 år. Hundförarutbildningen innehåller etik, juridik, preparatkunskap samt praktiktimmar i skolor och på olika behandlingshem.

Hundarna söker efter de vanligaste narkotikapreparaten som Cannabis (hash, marijuana), metamfetamin, amfetamin, heroin och kokain. 

Vi utbildades genom Svenska Specialsökhundar K9 narc. Genom webinarier hos SWDI fortbildar vi oss. 


 

I filmen ser vi "Bobbi" i träning. Här finsöker hon efter liten doftbild i ett av hålteglens hål. Här tränas uthålighet och noggranhet. Viktigt att kunna söka länge i ett anvisat område. Bobbi visar med en sittmarkering vid funnen doft. 

Fritt sök av "Bobbi" utan styrning av mig. Liten gömd doftbild i ett av metallrören. En sittmarkering visar att hon funnit fyndet. 

Med hjälp av hålteglet tränas noggranheten upp. Liten gömd doft av narkotika i ett av hålen. "Bobbi" söker effektivt och är noggrann. Hon låter sig inte störas av "pipleksakens" ljud. Markerar fyndet genom att frysa fast med nosen. 

Vi ser här "Fina" i ett fritt sök utan styrning av mig. Söker av ett klassrum. Sittmarkerar vid fynd. 

Varierad träning är bäst. Sök i skor efter doft av narkotika. Sittmarkerar vid fynd.

Info@specialsokvarmland.se